Arnhems Buiten

Arnhems Buiten

Dit is het grootste project geweest in 2012. ARRA Property & Interim Management heeft technisch, administratief en commercieel beheer gevoerd tot 2015. Op dit moment voeren wij het administratieve beheer. Grote spelers als KEMA, Tennet maar ook Dekra en NRG waren huurders. De huidige managers kiezen een beleid van deelverkoop. Kema blijft de grootste speler op het terrein van Arnhems Buiten.

De komende jaren zal Arnhems Buiten zijn positie als centrum van energie verder gaan versterken: door nieuwe partijen uit de energiesector aan te trekken, kennisuitwisseling te faciliteren en te stimuleren om innovatie in de sector te bewerkstelligen.

Arnhems Buiten wil zich niet alleen op regionaal, maar ook op bovenregionaal en (inter-)nationaal niveau onderscheiden als drijver van innovatie in energie en milieutechnologie. Daarmee ondersteunen wij Arnhems doelstelling om de energiestad van Europa te worden.
Als EnergyBusiness Park heeft Arnhems Buiten de volgende doelstellingen:

Faciliteren van innovatie op het gebied van energie en milieutechnologie met bedrijven op Arnhems Buiten maar vooral ook daarbuiten. Arnhems Buiten wil de proeftuin voor energie innovatie zijn;
Duurzaam (her-)ontwikkelen van dit meer dan 100 jaar oude gebied;
Duurzaam ontwikkelen van de energiesector door de uitwisseling van kennis en ervaring te faciliteren en zo de innovatiekracht te vergroten. Arnhems Buiten fungeert zo als kennisplatform voor innovatie;

Kennisplatform
Arnhems Buiten is niet zomaar een verzameling bedrijven, het is een platform. Dit betekent dat wij de organisaties die gevestigd zijn op het energy business park ondersteunen in hun groei, dat we kennisuitwisseling faciliteren en regisseren en dat we actief op zoek gaan naar partijen die de profilering van het park als centrum van energie verder kunnen versterken.

Het smart grid center Watt Connects (een initiatief van DNV KEMA, TenneT en Liander), dat wordt gefaciliteerd op Arnhems Buiten, is hier een voorbeeld van. Watt Connects sluit aan bij de ontwikkeling van intelligente energienetten door de aanleg en ingebruikname in praktijksituaties op kleinere schaal te simuleren en te demonstreren. (www.wattconnects.com).

Herontwikkeling
Arnhems Buiten is een voormalig landgoed, prachtig gelegen op de grens van stuwwal en rivier, waarop met respect voor historie en natuur een kantorenpark is aangelegd dat uniek is in Nederland. Het park is van een uitzonderlijke schoonheid vol monumenten, kunst, zeldzame bomen en gazons en biedt een fantastische (werk-)omgeving voor huurders en bezoekers.

Bij toekomstige (her-)ontwikkelingen van Arnhems Buiten staan behoud en versterking van het unieke groene karakter en hergebruik van bestaande gebouwen centraal. Ontwikkeling van nieuwbouw is mogelijk, maar vindt pas na zorgvuldige afweging plaats. Op dit moment wordt op het terrein het nieuwe hoofdkantoor van TenneT, het Mariƫndaal Center of Excellence gerealiseerd.

Wat natuurlijk vooral belangrijk is voor een werkomgeving is de kwaliteit ervan.
Op Arnhems Buiten willen we er voor zorgen dat de bedrijven en organisaties die er gevestigd zijn het goed hebben. Ook dat is energie. Daarnaast organiseren wij ook evenementen.
En dat we er voor zorgen dat Arnhems Buiten een echt park blijft waar het prettig verblijven is. Dat betekent onder andere dat maximaal tien procent van het park bebouwd mag zijn. Dat blijft ook in de toekomst het geval.

Parkmanagement
Arnhems Buiten heeft haar eigen park managementorganisatie, welke door ARRA Property & InterimĀ Management B.V. wordt uitgevoerd. Deze draagt zorg voor het onderhoud van de (vaak monumentale) gebouwen, het terrein en de gezamenlijke faciliteiten in het park.