Column Vastgoedjournaal: ‘Vastgoed draait om mensen’

Column Vastgoedjournaal: ‘Vastgoed draait om mensen’

Vastgoed draait om mensen. Mensen die er werken of wonen, mensen die zorgen dat het project functioneert. Om tot een rendabele exploitatie van een vastgoedproject te komen, moet tegenwoordig meer dan vroeger actief werk gemaakt worden van het beheren en marketen van een project. De tijd dat een project zichzelf verkocht is definitief voorbij.

Het draait tegenwoordig om zeer dichte betrokkenheid bij de gebruikers, precies weten wat zij willen en wat hun behoefte is. Uitvoering van een uitgekiende strategie, teneinde waardevermeerdering en verkooppotentie te realiseren.

Ambassadeurs
Het draait om aanwezigheid ter plaatse zodat je zichtbaar en aanspreekbaar bent voor de gebruikers om hen de gewenste service te kunnen verlenen en dienstverlenend en gastvrij te zijn. Wensen moeten gehoord worden, je moet huurders tegemoet komen om zo een lange huurrelatie te realiseren. Je bestaande huurders zijn de beste ambassadeurs om je te onderscheiden in een overbezette kantoor- en winkelomgeving.

Reactief en actief
Het contact met deze belangrijke ambassadeurs moet niet alleen reactief zijn. Een regelmatig onderzoek naar de (klant)tevredenheid leidt ook tot kennis. En deze kennis is tevens een bron voor werving van nieuwe huurders.

Je kunt wel stellen dat een vastgoedbeheerder als een hotelier zo vriendelijk, hoffelijk en gastvrij dient te zijn. Zowel voor bestaande gebruikers als mogelijk geïnteresseerde huurders. Door deze aspecten goed in het oog te houden worden condities gecreëerd waarbij vastgoed onder zijn beheer zich onderscheidt van de vele andere kantoor- of winkelmeters. Uiteindelijk wordt hierdoor waarde toegevoegd aan het vastgoed.

Passend concept
Een kantoor is zoveel waard als de mensen die erin werken. ARRA Management heeft bijzondere ervaring en expertise opgebouwd in het opzetten en succesvol exploiteren van flexibele kantoorhuisvesting en vergadercentra. Door de combinatie van actieve thematisering en de warme gastvrijheid die de gebruikers toestraalt, hebben wij al diverse succesvolle centra opgezet waar de gebruikers in een inspirerende en bruisende werkomgeving verder kunnen groeien. ARRA Management heeft een eigen wijze van vastgoedbeheer. Vanuit een passend concept geven we invulling aan diverse vastgoedprojecten en nemen daarbij alle beheertaken uit handen. Een bedrijfsverzamelgebouw, een winkelcentrum of een bedrijventerrein? Wij zorgen voor een gedegen technisch, administratief en commercieel beheer van uw vastgoed(portefeuille). Een pakket aanvullende diensten completeert onze dienstverlening.

Een column van Arnoud van Raak, algemeen directeur ARRA Management. In zijn eerste column heeft hij u gewezen op een viertal onderdelen waar het vastgoedbeheerprogramma van ARRA Management op gebaseerd is: commercieel, financieel, technisch/facilitair en juridisch. Op elk vlak is de personele invulling van cruciaal belang; het beheer krijgt een gezicht.