Interim- en crisismanagement

Interim- en crisismanagement

Bij een interim- of crisismanagement opdracht is het van belang om snel en effectief te handelen. ARRA heeft deze ervaring. Mocht u tijdelijk een periode moeten overbruggen of bevindt zich het bedrijf in een risicovolle situatie. ARRA Property & Interim Management kan hier een belangrijke rol spelen. In sommige gevallen zelfs risicodragend.